Ke správnému chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od smlouvy

1. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího uzavření kupní smlouvy.

2. Pokud chcete odstoupit od smlouvy a zboží vrátit, informujte nás jedním z následujících způsobů:

2.1. emailem na info@alystra.cz

2.2. telefonicky na 233338705 nebo 603223769

Vrácení zboží

1. Zboží můžete vrátit bez udání důvodu pouze v případě, že je jeho obal zboží neporušen.

2. Zboží zašlete v původním obalu spolu s fakturou zpět na adresu firmy Alystra s.r.o., Lysolajské údolí 37/148, 16500. 

3. Hradíte přímé náklady spojené s doručením vraceného zboží.

4. Zboží nikdy nezasílejte na dobírku.

Vrácení peněz

1. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu platbu, kterou jsme od Vás obdrželi včetně nákladů na dodání.

2. Peníze Vám budou vráceny na účet, jehož číslo uvedete během odstoupení od smlouvy emailem nebo telefonicky.

3. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží     odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Reklamace

Kdy reklamovat zboží:

1. Pokud je doručené zboží v rozporu s kupní smlouvou a nebo v záruční době objeví skutečnosti znemožňující obvyklé užívání.

2. Zákazník je při převzetí zboží povinnen je prohlédnout, pokud odhalí závady znemožňující jeho obvyklé užívání, neprodledně ohlásí tuto skutečnost prodávajícímu.

Kdy zboží reklamovat nelze:

1. Pokud se jedná o zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.

2. Pokud je vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením.

3. Pokud je vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním v rozporu s doporučením na obalu, nesprávným skladováním či mechanickým poškozením.

4. Pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Zásilka poškozená při přepravě

1. V případě, že kupující přebírá zásilku od přepravce či ve výdejním místě zprostředkovatele (ne prodávajícího), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zprostředkovateli.

2. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

Záruční doba

1. Standardní záruční doba je 24 měsíců od doručení zboží kupujícímu.

2. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do/best before" nebo "datum minimální trvalivosti”.

3. Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců, v takovém případě bývá na obalu obrázek otevřeného kelímku, který udává doporučenou dobu spotřebování produktu od jeho otevření.

Oznámení reklamace

1. emailem: info@alystra.cz

2. telefonicky: 233338705 nebo 603223769

3. Při oznámení reklamace zanechte svůj kontakt včetně čísla účtu pro případné vrácení peněz. Uveďte také preferovaný způsob řešení (výměna zboží, vrácení peněz, sleva), prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující.

Doručení reklamovaného zboží

1. Zboží zašlete v původním obalu spolu s fakturou zpět na adresu firmy Alystra s.r.o., Lysolajské údolí 37/148, 16500. 

2. Zboží nikdy nezasílejte na dobírku.

Posouzení reklamace

1. Prodávající informuje zákazníka do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a potvrdí převzetí reklamovaného zboží.

2. Na posouzení a realizaci reklamace má prodávající 30 dnů.

3. O vyřízení reklamace prodávající informuje zákazníka telefonicky či elektronicky na zanechané kontaktní údaje neprodleně od posouzení reklamace.

4. Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží poměrně vzhledem k poškození zlevnit či vrátit čásktu, za kterou bylo zakoupeno a to bankovním převodem, případně po domluvě hotově nebo formou poukazu.

5. V případě, že prodávající nestihne posoudit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, má zákazník právo na nový produkt nebo vrácení částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.

6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených přepravních nákladů spojených s podáním reklamace v obvyklé výši přepravy za obdobné zásilky.